Betalingsinformasjon

Kontonummer: 2351 72 04773. 

Vennligst merk betalingen med deltakernavn.