Om Fentun

Styret i Fentun i 2020

Styremedlem: Laila Solberg
Styremedlem: Margrete Hjalland
Styremedlem:  Guri Skjøtskift
Styremedlem: Jorun Ro
Styremedlem: Nina Kristiansen

Kasserer:  Torill Rennehvammen

Varamedlem: Anita Eriksen
Varamedlem: Gerd Aasberg        

                                                                                                                                                              

  HANDLINGSPLAN FOR FENTUN

 

 • Innsatsen skal settes inn på følgende områder i perioden:

            * Fokus på utvikling av kvinnenettverket/hvordan gjøre hverandre bedre
            * 8 – 10 medlemsmøter i året
            * Arrangere temamøter, og studieturer
 • Fentun skal synliggjøre medlemmene og medlemsbedriftenes produkter, for å ha utvikling og vekst for egen del / bedriften, så vel som for nettverket.

            * Fokus på felles markedsføring/produkt forbedring
            * Utvikle nettsiden og markedsmateriell
            * Utvikle konsepter, for eksempel rundturer sammen med aktuelle aktører.
 • Fentun skal bidra til aktiviteter i kommunen for å oppnå vekst og trivsel i bygda.     Fentun ønsker å samarbeide med andre kvinnenettverk, lag og foreninger, turistkontor samt støtte opp om andre private og offentlige instanser.

            * Temamøter og kurs i samarbeid med aktuelle aktører.
            * Mentorfunksjon i samarbeid med aktuelle aktører.

Fentun skal samarbeide med andre arrangement, og bidra til nye.

          * Videreutvikling av FENTEtrøkket.
          * Fjellturer / seterturer for hele familier for å gjøre kjent  i nærmiljøet og
             med gamle tradisjoner.